VinaCJ / Sitcom

MÌ GÓI LENG KENG
17:42:43 06/11/2017

Xoay quanh những bất cập trong cuộc sống sinh viên, từ những tranh cãi phía sau giảng đường, đến những suy nghĩ trái chiều trong các vấn đề xã hội.

Chi tiết

VĂN PHÒNG 6Đ
2:25:58 03/12/2016

“Văn phòng 6Đ” là một series sitcom vui nhộn lấy bối cảnh ở nơi làm việc của một công ty Truyền thông, xoay quanh những mâu thuẫn hài hước của một nhóm bạn trẻ năng động trong xã hội mới

Chi tiết

©Thiết kế năm 2016. Bản quyền của VINACJ. Bảo lưu mọi quyền.

Trang web đang trong thời gian chạy thử nghiệm. Một số chức năng chưa hoạt động trong thời gian này.